Bruggen tussen voegen: een innovatieve benadering

 • Geplaatst op
 • Door SabaPro.nl
Bruggen tussen voegen: een innovatieve benadering

Het technisch afdichten van sterk werkende, overbelaste voegen en het herstellen van oude bitumen- en kitvoegen kan lastig zijn. Brugvoegen bieden hierbij uitkomst. Een brugvoeg is een aaneengesloten, overlappende strook elastisch voegmateriaal die op de ondergrond wordt aangebracht en versterkt met een bewapeningsnet.

In situaties waar traditionele afdichtingsvoegen tekortschieten, bieden brugvoegen de ideale oplossing. Denk aan plekken waar veel stress op de voegen komt te staan of waar het renoveren van oude voegen een uitdaging vormt. SABA biedt diverse elastische en flexibele brugvoegsystemen aan die, afhankelijk van de vereiste prestaties, een perfecte oplossing kunnen bieden. Wij vertellen u graag meer over deze innovatieve benadering.

 

Wat zijn brugvoegen?

Het technisch afdichten van sterk werkende, overbelaste voegen en het herstellen van oude bitumen- en kitvoegen kan lastig zijn. Brugvoegen bieden hierbij uitkomst. Een brugvoeg is een aaneengesloten, overlappende strook elastisch voegmateriaal die op de ondergrond wordt aangebracht en versterkt met een bewapeningsnet.
 

Elastische en flexibele brugvoegen worden veel gebruikt om vloeistofdichtheid te waarborgen op locaties waar voertuigen passeren, zoals parkeerdekken. Ze zorgen voor gelijkmatige en berijdbare oppervlakken en kunnen aanzienlijke bewegingen opvangen.

 

Waarom kiezen voor een brugvoeg?

In essentie zijn er vier redenen om te kiezen voor een brugvoeg:

 1. Als de voeg te smal is om de verwachte beweging op te vangen.
 2. Bij werkzaamheden boven bestaande situaties waarbij de oude kit niet verwijderd kan of mag worden (bijvoorbeeld in asbestsituaties).
 3. Als de randen van de ondergrond beschadigd zijn.
 4. Bij moeilijk bereikbare voegen.

Een voeg mag maximaal 25% vervorming opvangen. Dankzij het gebruik van separatietape in brugvoegen krijgen ze een grotere vrije beweging, waardoor ze meer vervorming kunnen absorberen. Hierdoor kan zelfs een voeg van beperkte omvang aanzienlijke bewegingen opvangen en als duurzame en langdurige afdichting fungeren. Wij helpen u graag met deze berekeningen.

 

Brugvoegsystemen in diverse situaties

Vanwege hun vermogen om langdurige vloeistofdichtheid te garanderen, lekkage te voorkomen en de op te nemen beweging te vergroten, zijn brugvoegen vaak een uitstekende oplossing in de volgende situaties:

 1. Hoofddilatatievoegen in parkeerdekken.
 2. Voegen in calamiteitenbakken, inkuipingen en bergbezinkkelders.
 3. Tankvoetaansluitingen.
 4. Rioolwaterbassins.
 5. Overgangen bij viaducten en tunnels.
 6. Herstel van oude voegen en voegen gevuld met bitumineuze producten.
 7. Dilatatievoegen tussen galerij- en balkonelementen.

 

Het SABA Sealflex systeem

SABA's brugvoegsysteem wordt het SABA Sealflex systeem genoemd. We bieden verschillende Sealflex varianten aan, gebaseerd op diverse technologieën. Afhankelijk van de situatie kiezen we het juiste SABA Sealflex brugvoegsysteem voor uw project.

Al onze systemen hebben een bewezen referentieperiode van meer dan 25 jaar, wat betekent dat ze al meer dan 25 jaar duurzaamheid in de praktijk hebben bewezen.

De omvang van de aan te brengen voegstrook is afhankelijk van de te verwachten belasting (prestatie-eis) en de vorm (grilligheid) van de onderliggende voegen en hechtvlakken. Vooraf zal hiervoor een passende berekening gemaakt moeten worden. Neem hiervoor contact met ons op.

 

 

De SABA brugvoegsystemen bieden diverse voordelen:

 1. Kunnen op de gewenste breedte ononderbroken aangebracht worden, inclusief kruisingen en wand/vloer aansluitingen.
 2. Volgen moeiteloos bestaande profileringen, grillig verlopende voegen, scheurvormingen en overgangen.
 3. Kunnen sterk werkende voegen duurzaam afdichten en gecompliceerde lekkages verhelpen.
 4. Ook verkrijgbaar in een 2-componenten variant voor extra chemische bestendigheid.
 5. Overbruggen te smalle voegen, waardoor opzagen van de voegen niet nodig is. Oude, defecte en moeilijk verwijderbare kit- of bitumenvoegen hoeven niet verwijderd te worden.
 6. Wegen licht beschadigde voegranden weg.
 7. Bieden visueel goed controleerbare hechtvlakken voor extra zekerheid.
 8. Zorgen voor dubbele zekerheid, indien met ondervoeg uitgevoerd.